Z DVB-T na DVB-T2 v Praze

Vysílače Praha město (Žižkov) a Cukrák již vysílají v obou standardech, v původním DVB-T a novém DVB-T2. Přechod na nový systém je proto možný v dostatečném předstihu.

Problém není jen vypnutí jednoho systému, ale vyhrazení horní části TV pásma UHF (nad 694MHz –  od 49. kanálu výše) pro mobilní operátory. Zmíněné vysílače právě v tomto pásmu na vysílají na kanálech 51, 53, 59 a z toho vyplývá nutnost úprav společných antén – STA.

Co je potřeba zvažovat:

 • Společné antény jsou velmi často osazeny kanálovými vložkami, které bude nutno vyměnit (je zde i omezená možnost přeladění – nelze je  přeladit přes celé pásmo bez náročných úprav, které pak nejsou rentabilní).
 • Některé společné antény jsou již osazeny programovatelnými zesilovači, které bude stačit přeprogramovat.
 • Vyskytují se STA osazené širokopásmovými zesilovači u nichž zásah není teoreticky nutný – zde je ovšem zapotřebí upozornit, že pro použití ve STA nelze s těmito zesilovači zajistit požadovanou vyrovnanou úroveň signálu na všech přijímaných kanálech. Zesilovač totiž zesiluje ve svém pásmu všechny kmitočty přibližně stejně, ale signály přicházející z antén jsou v různé úrovni, a to i z jednoho vysílače. Navíc kvůli neselektivitě tohoto prvku STA zde dochází nejčastěji k problémům s rušením například sítí LTE.
 • Při automatickém vyhledávání na TV často dochází k tomu, že uživatel sleduje nekvalitní signál z jiného vysílače, než je anténa nasměrována.
 • Společné antény se širokopásmovým zesilovačem a předřazenými kanálovými filtry budou vyžadovat minimálně přeladění kanálových filtrů.
 • U společných antén osazených konverzí DVB-T/Pal (analog) se bude muset tato technologie vyřadit a nahradit některým z dříve zmíněných řešení.

 

Zajišťujeme:

 1. montáže nových STA,
 2. rekonstrukce stávajících STA,
 3. opravy a údržbu STA,
 4. posouzení stávajícího stavu a návrh na možné rozšíření a vylepšení (programy v HD,FM, SAT...),
 5. přelaďování kanálových zesilovačů ALCAD, kanálových filtrů POLYTRON,
 6. vysoce strmé filtry LTE.

Máme dlouholetou praxi v oboru a dobré reference.

Instalace a opravy antén, satelitní přijímačů, TV rozvodů.
Volejte pondělí až neděle 8:00-21:00 hod.
m. 723 602 405
Antény a satelity Praha