K častým otázkám

TV antény pokojové

  • Doporučujeme vyzkoušet jen když nelze instalovat venkovní anténu.
  • Umístění antény u okna je většinou lepší než uvnitř místnosti.
  • V blízkosti vysílače volíme spíše anténu pasivní, nebo s regulací zisku.
  • Ve větší vzdálenosti od vysílače zkusíme anténu aktivní s rozumným ziskem (12-15dB).
  • Ve vyšších patrech domu je větší šance na úspěch.

TV antény venkovní

Výsledek je při správné instalaci vždy lepší než s anténou pokojovou. Anténa se volí nejlépe podle změřeného signálu. Je-li nutný předzesilovač, doporučuje se pouze kvalitní provedení v kovové krabičce co nejblíže u antény.

DVB-T antény, resp. „digitální antény“

Označení je zavádějící – tyto antény by vyhověly i k příjmu analogového vysílání. Aktivní venkovní antény jsou problematické. Různé tvary plastových krabiček (žralok, ploutev, talíř…) se vyznačují zejména špatnou směrovostí ve srovnání s klasickými anténami YAGI. Zachycují tedy i odražené signály a výsledný součet signálů má nízkou kvalitu, způsobující výpadky (kostičkování).

Polarizace antény

Polarizace je horizontální nebo vertikální (prvky antény vodorovně nebo svisle) a volí se dle přijímaného vysílače. Špatně polarizovaná anténa přijímá signál s podstatně horším výsledkem.

Satelitní antény - paraboly

Vždy musí být volný výhled ve směru k přijímané družici (vadí i stromy). Velikost se volí dle přijímané družice – družic. LNB – konvertor se volí dle počtu přípojných míst (maximálně 8), pro větší počet je nutné použít sestavu s multipřepínačem.

 

Nastavení terestrických antén – přímý směr na vysílač nemusí být nejlepší

Nastavení se provádí nejlépe s patřičnou měřicí technikou. Přímý směr na vysílač nezaručuje vždy nejlepší výsledek vzhledem k mnohde četným odrazům signálu (dříve duchy na TV obrazovce, dnes „kostičkování“) a různým zdrojům rušení.

Nastavení satelitních parabol

Bez měřicího přístroje je možná orientace podle bargrafů, ale nastavení je zpravidla zdlouhavé a nepřesné.

 

Průměr anténních stožárů a konzol

Nejčastější průměry stožárů jsou od 40 do 60 mm, prodávané konzole nebo výložníky mají většinou průměr 42mm. Menší průměry jsou nevhodné pro satelitní antény. Třmeny běžných antén lze bez úprav uchytit na maximální průměr trubky do 60 mm. Důkladné připevnění stožáru nebo držáku k budově nebo jiným pevným předmětům je už vzhledem k bezpečnosti nutné.

Pozor na „výhodné“ uchycení na stávající konstrukce

Antény nesmí být uchyceny na jímači bleskosvodu (hromosvodu), sloupku od elektrické přípojky atd.

Anténní svod

Dnes pouze koaxiální kabel o správné impedanci 75 ohmů, vhodný pro venkovní použití, s kvalitním stíněním a malým útlumem. Kabel se nesmí ostře ohýbat.
Napojit lze bez problému se zanedbatelnou ztrátou F spojkou.

Konektory typu F

Konektory používané na koaxiálním kabelu musí mít správnou velikost podle průměru kabelu.

Bleskojistka

Ochrání před přepětím z atmosféry, nikoli však před přímým úderem blesku.

Domovní zesilovač – i příliš výkonný je špatný

Zesilovač se volí podle změřeného signálu z antény a celkového útlumu rozvodu. Příliš slabý ale i silný signál způsobuje problémy příjmu.